Liigu edasi põhisisu juurde

Gaasi ülekandetaristu pikaajalise töökindluse tagamiseks on vajalik gaasitorustike korrapärane kontroll, hooldus ja remont vastavalt regulatsioonidele.

2022. aastal Imatra kaudu Soome gaasivarustuse peatamise tõttu ära jäänud ja 2023. aastal Balticconnectori intsidendi tõttu edasi lükatud Vireši-Tallinn gaasitoru sisediagnostika ja remont tuleb nüüd lisada 2024. aasta hooldusgraafikusse, et tagada pikaajalises perspektiivis ohutu ja usaldusväärne piirkondlik gaasivarustus.

Balti-Soome piirkonna gaasitarnete järjepidevuse ja torujuhtme pikaajalise töökindluse tagamiseks ning riskide ja võimalike mõjude maandamiseks piirkondlikule gaasivarustuskindlusele on Conexus Baltic Grid ajastanud diagnostika ajavahemikuks 14.-27.10.2024, millele järgnevad Eleringi tööd 04.-17. novembril 2024. Diagnostikatööde perioodil on Balticconnectori saadaolev tehniline võimsus mõjutatud.

Õigeaegne hooldus on kriitiliselt vajalik, et tagada Balti-Soome gaasitaristu töö. Hoolduse tegemata jätmine vähendab lubatud töörõhupotentsiaali ja piirab Balticconnectori tehnilist võimsust.

Seotud teemad