Liigu edasi põhisisu juurde

Soome ja Balti piirkonna gaasi põhivõrguettevõtjad (edaspidi TSO-d) alustavad kiireloomuliste turuteadete (UMM) ühist avaldamist ENTSO-G UMM platvormil. UMM-id avaldatakse samaaegselt nii ENTSO-G UMM platvormil kui ka GET Baltic UMM platvormil kuni 27. detsembrini.

Ajalooliselt avaldasid Soome, Eesti, Läti ja Leedu TSO-d UMM-e GET Baltic UMM platvormil, Läti TSO avaldas UMM-e ka ENTSO-G UMM platvormil. Seoses GET Baltic UMM platvormi peatse sulgemisega 27. detsembril hakkavad Soome, Eesti ja Leedu TSO-d UMM-e avaldama ENTSO-G UMM platvormil. Üleminekuperioodil kuni GET Baltic UMM platvormi sulgemiseni avaldatakse UMM-id mõlemal platvormil korraga.

TSO-d edastavad eraldi teated pärast GET Baltic UMM platvormi sulgemist ja UMM-id avaldatakse ainult ENTSO-G UMM platvormil. Oluline on märkida, et TSO-d jätkavad tehnilise võimsuse ja muu läbipaistvusalase teabe avaldamist ENTSO-G platvormil, tagades, et nii UMM-id kui ka võimsused on saadaval samas kohas.

 

Link ENTSO-G UMM platvormile: https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities

Link ENTSO-G läbipaistvusplatvormile: https://transparency.entsog.eu/#/map