Liigu edasi põhisisu juurde

Kolmandas kvartalis tootsid Eesti elektrijaamad taastuvenergiat 494 gigavatt-tundi ehk 15 protsendi võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia moodustas lõppenud kvartalis 37 protsenti Eesti elektritoodangust ja kattis üle 25 protsendi tarbimisest.

Terve 2019. aasta kokkuvõttes oli taastuvelektri osakaal elektri kogutarbimisest 21 protsenti. Eesti varem võetud eesmärgi järgi pidi taastuvelekter 2020. aastal katma vähemalt 17,6% tarbimisest ja 2030. aasta eesmärk on katta vähemalt 30 protsenti elektrienergia tarbimisest.

Taastuvenergia koguse ja osakaalu kasvu toetasid eelmises kvartalis head tuuleolud ning mõnevõrra vähenenud elektritarbimine. Tuuleenergia moodustas kolmanda kvartali taastuvenergia kogutoodangust kolmandiku. Toodetud 141 gigavatt-tundi on eelmise aastaga võrreldes 13 protsendi võrra enam.

Taastuvenergia eest said tootjad tänavu juunist augustini toetusi kokku 22,7 miljonit eurot ehk 19 protsendi võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Seejuures sai kolmandas kvartalis tuuleenergia kogutoodangust toetust 79 protsenti, toetussumma ulatus kuue miljoni euroni. Üheksa kuu jooksul on tuuleenergia tootjatele väljamakseid tehtud juba 81 protsendi ulatuses aastaseks piiriks seatud 600 gigavatt-tunnist.

Biomassist, biogaasist ja jäätmetest toodetud elektrienergia moodustas äsja möödunud kolme kuu jooksul 61 protsenti taastuvenergia toodangust. Neist kütuseliikidest toodeti suvekuudel elektrit 302 gigavatt-tundi ning maksti toetusi ligi 14 miljonit eurot. Nii toodang kui toetused on samas suurusjärgus kui eelmise aasta samal perioodil, mõnevõrra on vähenenud biogaasist elektri tootmine, selle asemel on kasutusele võetud maagaas.

Hüdroenergiast toodeti tänavu kolmandas kvartalis kolm gigavatt-tundi elektrit ja toetusteks kulus 96 000 eurot.

Toetust saavate päikesepaneelide omanike arv jätkab oodatult kiiret kasvu. Nüüdseks saavad toetust juba ligi 4000 tootjat. Selle aasta kolmandas kvartalis oli päikesepaneelide abil toodetud ja võrku antud elektrienergia kogus ligi 50 gigavatt-tundi. Lisandunud päikesepaneelide toel on see näitaja aastases võrdluses kahekordistunud.

Tõhusa koostootmise toetusteks kulus kolmandas kvartalis 136 000 eurot, elektrit toodeti neli gigavatt-tundi.

Taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi rahastavad elektritarbijad taastuvenergia tasu kaudu. Taastuvenergia tasuna on tänavu üheksa kuu jooksul  laekunud Eleringile 65,4 miljonit eurot. Tootjatele on toetusi välja makstud 74,2 miljoni euro ulatuses. Aasta keskel otsustas valitsus tarbijate tariifitõusu vältimiseks suunata toetuste maksmiseks erakorraliselt neli miljonit eurot.

Taastuvenergia toetussummade kohta on detailsem info kättesaadav taastuvenergia toetuste rubriigis.

Seotud teemad