Liigu edasi põhisisu juurde

Teises kvartalis tootsid Eesti elektrijaamad taastuvelektrit 728 gigavatt-tundi ehk üheksa protsendi võrra enam kui eelmise aasta samal perioodil. Taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia moodustas aasta teise kvartali kokkuvõttes 40 protsenti Eesti elektritoodangust ja 37 protsenti tarbimisest.

Taastuvelektri toodangut mõjutas teises kvartalis veidi vähenenud biomassist ja jäätmetest toodetud elektrienergia kogus, aga samas suurenenud tuule- ja päikeseenergia toodang. Taastuvelektri eest on tootjad tänavu aprillist juunini toetusi saanud kokku 25,9 miljonit eurot ehk 17 protsendi võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Biomassist, biogaasist ja jäätmetest toodetud elektrienergia moodustas äsja möödunud kolme kuu jooksul 49 protsenti taastuvenergia toodangust. Neist kütuseliikidest toodeti aprillist juunini elektrit 353 gigavatt-tundi ning maksti toetusi ligi 9,6 miljonit eurot.

Toetust saavate päikesepaneelide toodang kasvab endiselt jõudsalt. Selle aasta teises kvartalis oli päikesepaneelide abil toodetud ja võrku antud elektrienergia kogus 210 gigavatt-tundi. Päikeseenergia arvele langes 29 protsenti taastuvenergia toodangust. Päikeseenergiast toodetud ja võrku antud elektri eest maksti toetust üle 10,6 miljoni eurot, mis tähendab aastases võrdluses pea kahekordset toetuste kasvu.

Tuuleenergia moodustas teise kvartali taastuvenergia kogutoodangust 21 protsenti. Toodetud 156 gigavatt-tundi tuuleenergiat on eelmise aastaga võrreldes 10 protsendi võrra rohkem. Teises kvartalis sai tuuleenergia kogutoodangust toetust 66 protsenti, toetussumma ulatus 5,5 miljoni euroni. Poolaasta seisuga on väljamakseid tehtud 44 protsendi ulatuses toetatava tuuleenergia 600 gigavatt-tunnisest aastasest piirkogusest.

Hüdroenergiast toodeti tänavu teises kvartalis kaheksa gigavatt-tundi elektrit ja toetusteks kulus 111 000 eurot. Tõhusa koostootmise toetust maksti tänavu teises kvartalis 606 000 eurot, mis on veerandi võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

Taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi rahastavad elektritarbijad seadusest tulenevalt taastuvenergia tasu kaudu. Tasuna laekus Eleringile teise kvartali jooksul 21,3 miljonit eurot ja toetusteks kulus taastuvenergia ja tõhusa koostootmise eest 26,5 miljonit eurot. Taastuvenergia toetussummade kohta on detailsem info kättesaadav Rahandusministeeriumi hallatavas riigiabi ja vähese tähtsusega abi registris: https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

Seotud teemad