Liigu edasi põhisisu juurde

Taastuvenergia toetuste rahastamiseks elektri lõpptarbijatelt kogutav taastuvenergia tasu on 2023. aastal 1,24 senti kilovatt-tunni kohta ilma käibemaksuta.

Järgmise aasta taastuvenergia tasu mõjutab kõige enam asjaolu, et elektritarbimise eeldatav maht väheneb 5,2 protsenti. Kuigi makstavate toetuste maht väheneb, siis juba 2022. aastal alanud tarbimise vähenemisest tulenevalt suureneb summa, mis tuleb toetuste rahastamiseks igalt tarbitud kilovatt-tunnilt koguda.

Järgmisel aastal kulub Eleringi prognoosi järgi taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiale toetuste maksmiseks 87 miljonit eurot ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetusteks kolm miljonit eurot. Prognoosi järgi toodavad toetust saavad taastuvenergia tootjad 2023. aastal elektrit 1613 gigavatt-tundi ja tõhusa koostootmise režiimil elektri tootjad 100 gigavatt-tundi.

Kõige suurema osa toetustest, üle 32 miljoni euro,  saavad eelduslikult päikeseelektri tootjad. Biomassi kasutavad elektrijaamad saavad toetusena üle 30 miljoni ning tuulejaamad ligi 24 miljonit eurot. Biogaasijaamad ja hüdrojaamad saavad prognoositavalt toetusi kokku alla miljoni euro.

Toetust saava taastuvelektri toodangu mahtu mõjutab toetusperioodi lõppemine ühel suuremal elektri ja soojuse koostootmisjaamal ning ühel keskmise suurusega tuulepargil. Taastuvenergia tasu arvutamisel on arvesse võetud asjaolu, et tulenevalt elektritarbmise vähenemisest on selle aasta oktoobri lõpu seisuga taastuvenergia tasu laekunud kolme miljoni euro võrra vähem, kui on kulunud raha toetusteks. See summa tuleb katta järgmisel aastal kogutavate tasudega.

Taastuvenergia tasu on taastuvast energiaallikast või tõhusa koostootmise režiimil toodetud ning võrku antud elektrienergia toetuste rahastamise kulu. Taastuvenergia tasu arvutajaks on Elering, kes koostab ja avaldab 1. detsembriks oma veebilehel võrguettevõtjate, otseliini valdajate, taastuvenergiast ja tõhusa koostootmise režiimil elektrienergia tootjate ning Eleringi elektrivõrguga ühendatud tarbijate esitatud prognoosidel põhineva hinnangu.

Seotud teemad