Liigu edasi põhisisu juurde

eu rahastus

Elering asendab Saaremaa ja Hiiumaa elektri varustuskindluse suurendamiseks ka teise ja ühtlasi viimase Väikese väina tammi õhuliini merekaabliga, mis võimaldab Väinatammi õhuliini lõplikult likvideerida. Uus merekaabel paigaldatakse mõne aasta eest valminud esimesest merekaablist põhja poole.

Merekaabli ehitust rahastab Elering osaliselt Euroopa Liidu taastepaketist saadavast toetusest. Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul tähendab see projekti elluviimist kiiremini ja tarbija jaoks odavamalt. „Tänu Euroopa Komisjoni taastepaketist saadavale toetusele saime tuua selle investeeringu mitu aastat varasemaks. Väikese väina tammi õhuliini asendamine merekaabliga suurendab veelgi Saaremaa ja Hiiumaa inimeste elektri varustuskindlust. Lisaks kaob sellega ka oht lindudele,“ ütles Veskimägi.

Väikese väina teise merekaabli väljavalitud trassile on Saaremaa ja Muhu vald väljastanud projekteerimistingimused ning sellele jäävate kinnistute omanikud on nõustunud kasutusõiguse andmisega. Hange kaabli ehitamiseks algab selle aasta sügisel või talvel. Eeldusel, et nii merekaabli hoonestusluba ja vee erikasutusluba väljastatakse selle aasta suveks, toimub kaabli paigaldus 2024. aasta suvel.

Väikese väina tammi teise merekaabli ehitus on üks osa projektist, kus Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastust saadava toetuse abil suurendatakse uute taastuvenergia võimsuste liitumisvõimekust elektrivõrguga. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Eleringi vahel sõlmitud lepingu järgi on projekti kogumaksumus 69 miljonit eurot, millest praeguse seisuga 30 miljonit tuleb Euroopa Liidult.

Väikese väina esimene merekaabel paigaldati 2019. aastal. Lisaks on Elering asendanud ka Suure väina nõukogudeaegsed merekaablid kaasaegsetega – esimene neist valmis 2015. aastal ja teine 2020. aastal.

Saarte varustuskindlust tõstvatest projektidest on Eleringil praegu käimas veel Muhu saart läbiva 110-kilovoldise paralleelliini ehitus ja Kuressaare servas paikneva Sikassaare alajaama täielik rekonstrueerimine.