Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi tarkvõrguplatvormi Estfeed andmetel oli septembri lõpu seisuga Eestis elektri tarbimiskohti 729 057, aasta esimese üheksa kuuga on lisandunud ligi 3500 uut tarbimiskohta.

Septembri viimase päeva seisuga ostavad neist 582 469 tarbimiskohta elektrit lepingu alusel elektrimüüjalt ning 146 588 üldteenusena jaotusvõrguettevõtetelt.

Septembris lisandus uusi elektri tarbimiskohti ligi 600. Oktoobris pikendatakse sama müüjaga lepingut või sõlmitakse uusi lepinguid 3727 juhul, teenusepakkuja vahetub 1002 juhul.

Kahe viimase aasta vältel on Eleringi tarkvõrguplatvorm kogunud andmeid ka gaasilepingute kohta. Septembri lõpu seisuga oli võrgulepinguga tarbimiskohti 56 642. Gaasimüüjat ei ole endale valinud ligi 600 tarbimiskohta, ülejäänud ostavad gaasi lepingu alusel gaasimüüjalt. Oktoobris vahetub teenusepakkuja 72 tarbimiskohas.

Elektrimüüjate bilansiportfellide viimaste kuude turuosad tarbimise alusel on toodud allpool olevas tabelis. Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenusena müüdud elektrit.

Tarbimise jaotus portfellides, %,

juuli

august

september

Eesti Energia AS

56,9%

58,8%

59,4%

Scener OÜ

9,9%

9,5%

9,2%

Elektrum Eesti OÜ

12,2%

12,1%

11,9%

Nordic Power Management OÜ

4,0%

3,6%

3,5%

Alexela Energia AS

5,7%

5,7%

6,0%

INTER RAO Eesti OÜ

2,2%

2,1%

2,3%

Axpo Nordic AS

3,8%

4,2%

4,1%