Liigu edasi põhisisu juurde

Tarbitud gaasi päritolu tõendamiseks kasutatakse Eestis väljastatud päritolutunnistust.

Päritolutunnistus on elektrooniline dokument, mis väljastatakse tootjale tema taotluse alusel ja mis tõendab, et tootja on tootnud biometaani. Päritolutunnistuse võib osta toodetud gaasist eraldi. Biometaani tarbimise tõendamiseks tuleb päritolutunnistus kustutada reaalse gaasitarbimise vastu gaasivõrgu  (või eraldatud võrgu) mõõtepunktis.

Eestis on määratud päritolutunnistuste süsteemi haldajaks Elering AS.

Päritolutunnistuste valdkonda reguleerib energiamajanduse korralduse seadus, mille 28. mail jõustunud muudatustega võeti Eestis üle taastuvenergia direktiivi muudatused (RED II).

Päritolutunnistus kehtib 18 kuud pärast asjaomase energiaühiku (1 megavatt-tund) tootmist ehk päritolutunnistust saab kustutada tarbitud energia päritolu tõendamiseks 18 kuu jooksul pärast asjaomase energiaühiku tootmist. Päritolutunnistust saab üle kanda ühelt kontolt teisele kontole 12 kuu jooksul pärast asjaomase energiaühiku tootmist.

Alates 2021. aastast toimub biometaani tarbimisse andmisest raporteerimine Keskkonnaametile digitaalselt gaasi päritolutunnistuste infosüsteemi kaudu gaasi päritolutunnistuste kustutamise alusel.

Infosüsteem, mille kaudu toimub biometaani päritolutunnistuste väljastamine, ülekandmine ja kustutamine asub aadressil biometaan.elering.ee.

Seoses gaasi päritolutunnistuste infosüsteemi valmimisega kinnitas Eleringi juhatus 13. märtsil 2018 Gaasi päritolutunnituste kasutamise tüüptingimused. Tüüptingimused reguleerivad biometaani tootjate ja kauplejate registreerimist, gaasi päritolutunnistuste väljastamist, riigisisest üle kandmist, kustutamist ja aegumist. Täpsemad juhised Registris toimingute teostamiseks on kättesaadavad Registri kasutusjuhendis. 

Küsimuste ja ettepanekute korral palume võtta ühendust biometaan@elering.ee.

2018. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 39 993 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 35 865 MWh reoveesettest ning 4128 MWh sõnnikust ja biomassist toodetud biometaani eest. Väljastatud 39 993 päritolutunnistust tarbiti ära transpordisektoris.

2019. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 63 080 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 50 834 MWh reoveesettest ning 12 246 MWh sõnnikust ja biomassist toodetud biometaani eest.

2020. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 97 408 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 54 184 MWh reoveesettest ning 43 224 MWh loomsest sõnnikust, biomassist, biojäätmetest ja toiduainetööstuse jääkidest toodetud biometaani eest.

2021. aastal toodeti Eestis 152 352 (MWh) biometaani, millest 55 567 MWh toodeti reoveesetetest, 61 081 MWh loomsest sõnnikust, 24 978 MWh toiduainetööstuse jääkidest, 5 897 MWh biojäätmetest ja 4 829 MWh muust biomassist.

2022. aastal toodeti Eestis 168 271 (MWh) biometaani, millest 35 365 MWh toodeti reoveesetetest, 55 277 MWh loomsest sõnnikust, 35 988 MWh toiduainetööstuse jääkidest, 37 635 MWh biojäätmetest ja 4 006 MWh muust biomassist.

2023. aastal toodeti Eestis 210 617 (MWh) biometaani, millest 33 583 MWh toodeti reoveesetetest, 61 729 MWh loomsest sõnnikust, 42 025 MWh toiduainetööstuse jääkidest, 69 965 MWh biojäätmetest ja 3 315 muust biomassist.

Väljastatud päritolutunnistused 2024

Tootmisperiood Väljastatud päritolutunnistused (tk)

Toodetud biometaani kogus (MWh)

Biometaani tooraine Toodetud biometaani  kasutusvaldkond
jaanuar 5348 5348 reoveesete transpordisektor
  5955 5955 loomne sõnnik transpordisektor
  187 187 biomass transpordisektor
  6371 6371 biojäätmed transpordisektor
  2996 2996 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
veebruar 3950 3950 reoveesete transpordisektor
  7059 7059 loomne sõnnik transpordisektor
  253 253 biomass transpordisektor
  7258 7258 biojäätmed transpordisektor
  2550 2550 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
märts 3594 3594 reoveesete transpordisektor
  8381 8381 loomne sõnnik transpordisektor
  301 301 biomass transpordisektor
  8993 8993 biojäätmed transpordisektor
  3142 3142 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
aprill 5000 5000 reoveesete transpordisektor
  6018 6018 loomne sõnnik transpordisektor
  302 302 biomass transpordisektor
  8408 8408 biojäätmed transpordisektor
  3145 3145 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor

 

Väljastatud päritolutunnistused 2023

Tootmisperiood Väljastatud päritolutunnistused (tk)

Toodetud biometaani kogus (MWh)

Biometaani tooraine Toodetud biometaani  kasutusvaldkond
jaanuar 2530 2530 reoveesete transpordisektor
  4162 4162 loomne sõnnik transpordisektor
  566 566 biomass transpordisektor
  4340 4340 biojäätmed transpordisektor
  3122 3122 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
veebruar 2477 2477 reoveesete transpordisektor
  3718 3718 loomne sõnnik transpordisektor
  281 281 biomass transpordisektor
  4380 4380 biojäätmed transpordisektor
  2900 2900 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
märts 2490 2490 reoveesete transpordisektor
  4389 4389 loomne sõnnik transpordisektor
  392 392 biomass transpordisektor
  4808 4808 biojäätmed transpordisektor
  3210 3210 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
aprill 1942 1942 reoveesete transpordisektor
  3923 3923 loomne sõnnik transpordisektor
  242 242 biomass transpordisektor
  4997 4997 biojäätmed transpordisektor
  3128 3128 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
mai 2355 2355 reoveesete transpordisektor
  4268 4268 loomne sõnnik transpordisektor
  44 44 biomass transpordisektor
  5625 5625 biojäätmed transpordisektor
  3028 3028 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
juuni 2865 2865 reoveesete transpordisektor
  4991 4991 loomne sõnnik transpordisektor
  180 180 biomass transpordisektor
  5223 5223 biojäätmed transpordisektor
  3752 3752 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
juuli 2991 2991 reoveesete transpordisektor
  5624 5624 loomne sõnnik transpordisektor
  295 295 biomass transpordisektor
  5211 5211 biojäätmed transpordisektor
  3887 3887 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
august 3121 3121 reoveesete transpordisektor
  5950 5950 loomne sõnnik transpordisektor
  331 331 biomass transpordisektor
  6156 6156 biojäätmed transpordisektor
  3738 3738 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
september 1685 1685 reoveesete transpordisektor
  6125 6125 loomne sõnnik transpordisektor
  123 123 biomass transpordisektor
  7343 7343 biojäätmed transpordisektor
  4112 4112 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
oktoober 2718 2718 reoveesete transpordisektor
  6059 6059 loomne sõnnik transpordisektor
  203 203 biomass transpordisektor
  6710 6710 biojäätmed transpordisektor
  4257 4257 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
november 3780 3780 reoveesete transpordisektor
  6516 6516 loomne sõnnik transpordisektor
  297 297 biomass transpordisektor
  8144 8144 biojäätmed transpordisektor
  3403 3403 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
detsember 4629 4629 reveesete transpordisektor
  6004 6004 loomne sõnnik transpordisektor
  361 361 biomass transpordisektor
  7028 7028 biojäätmed transpordisektor
  3488 3488 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor

 

Väljastatud päritolutunnistused 2022

Tootmisperiood Väljastatud päritolutunnistused (tk)

Toodetud biometaani kogus (MWh)

Biometaani tooraine Toodetud biometaani  kasutusvaldkond
jaanuar 3641 3641 reoveesete transpordisektor
  5764 5764 loomne sõnnik transpordisektor
  410 410 biomass transpordisektor
  395 395 biojäätmed transpordisektor
  2476 2476 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
veebruar 3393 3393 reoveesete transpordisektor
  5415 5415 loomne sõnnik transpordisektor
  278 278 biomass transpordisektor
  559 559 biojäätmed transpordisektor
  1990 1990 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
märts 3674 3674 reoveesete transpordisektor
  5619 5619 loomne sõnnik transpordisektor
  278 278 biomass transpordisektor
  1384 1384 biojäätmed transpordisektor
  2151 2151 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
aprill 3418 3418 reoveesete transpordisektor
  5399 5399 loomne sõnnik transpordisektor
  345 345 biomass transpordisektor
  1397 1397 biojäätmed transpordisektor
  2570 2570 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
mai 3140 3140 reoveesete transpordisektor
  4313 4313 loomne sõnnik transpordisektor
  328 328 biomass transpordisektor
  3533 3533 biojäätmed transpordisektor
  4132 4132 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
juuni 875 875 reoveesete transpordisektor
  4809 4809 loomne sõnnik transpordisektor
  296 296 biomass transpordisektor
  2997 2997 biojäätmed transpordisektor
  3171 3171 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
juuli 2029 2029 reoveesete transpordisektor
  3773 3773 loomne sõnnik transpordisektor
  286 286 biomass transpordisektor
  3908 3908 biojäätmed transpordisektor
  3349 3349 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
august 1680 1680 reoveesete transpordisektor
  3562 3562 loomne sõnnik transpordisektor
  284 284 biomass transpordisektor
  4442 4442 biojäätmed transpordisektor
  2830 2830 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
september 3368 3368 reoveesete transpordisektor
  3818 3818 loomne sõnnik transpordisektor
  106 106 biomass transpordisektor
  5548 5548 biojäätmed transpordisektor
  3367 3367 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
oktoober 3910 3910 reoveesete transpordisektor
  4344 4344 loomne sõnnik transpordisektor
  357 357 biomass transpordisektor
  5077 5077 biojäätmed transpordisektor
  3474 3474 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
november 3760 3760 reoveesete transpordisektor
  4191 4191 loomne sõnnik transpordisektor
  448 448 biomass transpordisektor
  4389 4389 biojäätmed transpordisektor
  3013 3013 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
detsember 2477 2477 reoveesete transpordisektor
  4270 4270 loomne sõnnik transpordisektor
  590 590 biomass transpordisektor
  4006 4006 biojäätmed transpordisektor
  3465 3465 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor

2018. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 39 993 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 35 865 MWh reoveesettest ning 4128 MWh sõnnikust ja biomassist toodetud biometaani eest. Väljastatud 39 993 päritolutunnistust tarbiti ära transpordisektoris.

2019. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 63 080 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 50 834 MWh reoveesettest ning 12 246 MWh sõnnikust ja biomassist toodetud biometaani eest.

2020. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 97 408 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 54 184 MWh reoveesettest ning 43 224 MWh loomsest sõnnikust, biomassist, biojäätmetest ja toiduainetööstuse jääkidest toodetud biometaani eest.

2021. aastal toodeti Eestis 152 352 (MWh) biometaani, millest 55 567 MWh toodeti reoveesetetest, 61 081 MWh loomsest sõnnikust, 24 978 MWh toiduainetööstuse jääkidest, 5 897 MWh biojäätmetest ja 4 829 MWh muust biomassist.

2022. aastal toodeti Eestis 168 271 (MWh) biometaani, millest 35 365 MWh toodeti reoveesetetest, 55 277 MWh loomsest sõnnikust, 35 988 MWh toiduainetööstuse jääkidest, 37 635 MWh biojäätmetest ja 4 006 MWh muust biomassist.

2023. aastal toodeti Eestis 210 617 (MWh) biometaani, millest 33 583 MWh toodeti reoveesetetest, 61 729 MWh loomsest sõnnikust, 42 025 MWh toiduainetööstuse jääkidest, 69 965 MWh biojäätmetest ja 3 315 muust biomassist.

Väljastatud päritolutunnistused 2024

Tootmisperiood Väljastatud päritolutunnistused (tk)

Toodetud biometaani kogus (MWh)

Biometaani tooraine Toodetud biometaani  kasutusvaldkond
jaanuar 5348 5348 reoveesete transpordisektor
  5955 5955 loomne sõnnik transpordisektor
  187 187 biomass transpordisektor
  6371 6371 biojäätmed transpordisektor
  2996 2996 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
veebruar 3950 3950 reoveesete transpordisektor
  7059 7059 loomne sõnnik transpordisektor
  253 253 biomass transpordisektor
  7258 7258 biojäätmed transpordisektor
  2550 2550 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
märts 3594 3594 reoveesete transpordisektor
  8381 8381 loomne sõnnik transpordisektor
  301 301 biomass transpordisektor
  8993 8993 biojäätmed transpordisektor
  3142 3142 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
aprill 5000 5000 reoveesete transpordisektor
  6018 6018 loomne sõnnik transpordisektor
  302 302 biomass transpordisektor
  8408 8408 biojäätmed transpordisektor
  3145 3145 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor

 

Väljastatud päritolutunnistused 2023

Tootmisperiood Väljastatud päritolutunnistused (tk)

Toodetud biometaani kogus (MWh)

Biometaani tooraine Toodetud biometaani  kasutusvaldkond
jaanuar 2530 2530 reoveesete transpordisektor
  4162 4162 loomne sõnnik transpordisektor
  566 566 biomass transpordisektor
  4340 4340 biojäätmed transpordisektor
  3122 3122 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
veebruar 2477 2477 reoveesete transpordisektor
  3718 3718 loomne sõnnik transpordisektor
  281 281 biomass transpordisektor
  4380 4380 biojäätmed transpordisektor
  2900 2900 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
märts 2490 2490 reoveesete transpordisektor
  4389 4389 loomne sõnnik transpordisektor
  392 392 biomass transpordisektor
  4808 4808 biojäätmed transpordisektor
  3210 3210 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
aprill 1942 1942 reoveesete transpordisektor
  3923 3923 loomne sõnnik transpordisektor
  242 242 biomass transpordisektor
  4997 4997 biojäätmed transpordisektor
  3128 3128 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
mai 2355 2355 reoveesete transpordisektor
  4268 4268 loomne sõnnik transpordisektor
  44 44 biomass transpordisektor
  5625 5625 biojäätmed transpordisektor
  3028 3028 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
juuni 2865 2865 reoveesete transpordisektor
  4991 4991 loomne sõnnik transpordisektor
  180 180 biomass transpordisektor
  5223 5223 biojäätmed transpordisektor
  3752 3752 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
juuli 2991 2991 reoveesete transpordisektor
  5624 5624 loomne sõnnik transpordisektor
  295 295 biomass transpordisektor
  5211 5211 biojäätmed transpordisektor
  3887 3887 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
august 3121 3121 reoveesete transpordisektor
  5950 5950 loomne sõnnik transpordisektor
  331 331 biomass transpordisektor
  6156 6156 biojäätmed transpordisektor
  3738 3738 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
september 1685 1685 reoveesete transpordisektor
  6125 6125 loomne sõnnik transpordisektor
  123 123 biomass transpordisektor
  7343 7343 biojäätmed transpordisektor
  4112 4112 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
oktoober 2718 2718 reoveesete transpordisektor
  6059 6059 loomne sõnnik transpordisektor
  203 203 biomass transpordisektor
  6710 6710 biojäätmed transpordisektor
  4257 4257 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
november 3780 3780 reoveesete transpordisektor
  6516 6516 loomne sõnnik transpordisektor
  297 297 biomass transpordisektor
  8144 8144 biojäätmed transpordisektor
  3403 3403 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
detsember 4629 4629 reveesete transpordisektor
  6004 6004 loomne sõnnik transpordisektor
  361 361 biomass transpordisektor
  7028 7028 biojäätmed transpordisektor
  3488 3488 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor

 

Väljastatud päritolutunnistused 2022

Tootmisperiood Väljastatud päritolutunnistused (tk)

Toodetud biometaani kogus (MWh)

Biometaani tooraine Toodetud biometaani  kasutusvaldkond
jaanuar 3641 3641 reoveesete transpordisektor
  5764 5764 loomne sõnnik transpordisektor
  410 410 biomass transpordisektor
  395 395 biojäätmed transpordisektor
  2476 2476 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
veebruar 3393 3393 reoveesete transpordisektor
  5415 5415 loomne sõnnik transpordisektor
  278 278 biomass transpordisektor
  559 559 biojäätmed transpordisektor
  1990 1990 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
märts 3674 3674 reoveesete transpordisektor
  5619 5619 loomne sõnnik transpordisektor
  278 278 biomass transpordisektor
  1384 1384 biojäätmed transpordisektor
  2151 2151 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
aprill 3418 3418 reoveesete transpordisektor
  5399 5399 loomne sõnnik transpordisektor
  345 345 biomass transpordisektor
  1397 1397 biojäätmed transpordisektor
  2570 2570 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
mai 3140 3140 reoveesete transpordisektor
  4313 4313 loomne sõnnik transpordisektor
  328 328 biomass transpordisektor
  3533 3533 biojäätmed transpordisektor
  4132 4132 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
juuni 875 875 reoveesete transpordisektor
  4809 4809 loomne sõnnik transpordisektor
  296 296 biomass transpordisektor
  2997 2997 biojäätmed transpordisektor
  3171 3171 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
juuli 2029 2029 reoveesete transpordisektor
  3773 3773 loomne sõnnik transpordisektor
  286 286 biomass transpordisektor
  3908 3908 biojäätmed transpordisektor
  3349 3349 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
august 1680 1680 reoveesete transpordisektor
  3562 3562 loomne sõnnik transpordisektor
  284 284 biomass transpordisektor
  4442 4442 biojäätmed transpordisektor
  2830 2830 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
september 3368 3368 reoveesete transpordisektor
  3818 3818 loomne sõnnik transpordisektor
  106 106 biomass transpordisektor
  5548 5548 biojäätmed transpordisektor
  3367 3367 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
oktoober 3910 3910 reoveesete transpordisektor
  4344 4344 loomne sõnnik transpordisektor
  357 357 biomass transpordisektor
  5077 5077 biojäätmed transpordisektor
  3474 3474 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
november 3760 3760 reoveesete transpordisektor
  4191 4191 loomne sõnnik transpordisektor
  448 448 biomass transpordisektor
  4389 4389 biojäätmed transpordisektor
  3013 3013 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
detsember 2477 2477 reoveesete transpordisektor
  4270 4270 loomne sõnnik transpordisektor
  590 590 biomass transpordisektor
  4006 4006 biojäätmed transpordisektor
  3465 3465 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor