Liigu edasi põhisisu juurde

Tarbitud gaasi päritolu tõendamiseks kasutatakse Eestis väljastatud päritolutunnistust.

Päritolutunnistus on elektrooniline dokument, mis väljastatakse tootjale tema taotluse alusel ja mis tõendab, et tootja on tootnud biometaani. Päritolutunnistuse võib osta toodetud gaasist eraldi. Biometaani tarbimise tõendamiseks tuleb päritolutunnistus kustutada reaalse gaasitarbimise vastu gaasivõrgu  (või eraldatud võrgu) mõõtepunktis.

Päritolutunnistust võib kasutada 12 kuu jooksul pärast asjaomase energiaühiku tootmist. Väljastatud päritolutunnistuse kehtivusaeg lõppeb 12 kuud pärast asjaomase energiaühiku (1 megavatt-tund) tootmist ning seejärel ei ole võimalik seda enam kasutada ega sellega kaubelda.

Alates 2021. aastast toimub biometaani tarbimisse andmisest raporteerimine Keskkonnaametile digitaalselt gaasi päritolutunnistuste infosüsteemi kaudu gaasi päritolutunnistuste kustutamise alusel.

Infosüsteem, mille kaudu toimub biometaani päritolutunnistuste väljastamine, ülekandmine ja kustutamine asub aadressil biometaan.elering.ee.

Seoses gaasi päritolutunnistuste infosüsteemi valmimisega kinnitas Eleringi juhatus 13. märtsil 2018 Gaasi päritolutunnituste kasutamise tüüptingimused. Tüüptingimused reguleerivad biometaani tootjate ja kauplejate registreerimist, gaasi päritolutunnistuste väljastamist, riigisisest üle kandmist, kustutamist ja aegumist. Täpsemad juhised Registris toimingute teostamiseks on kättesaadavad Registri kasutusjuhendis. 

Küsimuste ja ettepanekute korral palume võtta ühendust biometaan@elering.ee.

2018. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 39 993 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 35 865 MWh reoveesettest ning 4128 MWh sõnnikust ja biomassist toodetud biometaani eest. Väljastatud 39 993 päritolutunnistust tarbiti ära transpordisektoris.

2019. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 63 080 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 50 834 MWh reoveesettest ning 12 246 MWh sõnnikust ja biomassist toodetud biometaani eest.

2020. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 97 408 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 54 184 MWh reoveesettest ning 43 224 MWh loomsest sõnnikust, biomassist, biojäätmetest ja toiduainetööstuse jääkidest toodetud biometaani eest.

2021. aastal toodeti Eestis 152 352 (MWh) biometaani, millest 55 567 MWh toodeti reoveesetetest, 61 081 MWh loomsest sõnnikust, 24 978 MWh toiduainetööstuse jääkidest, 5897 MWh biojäätmetest ja 4829 MWh muust biomassist.

Väljastatud päritolutunnistused 2022

Tootmisperiood Väljastatud päritolutunnistused (tk)

Toodetud biometaani kogus (MWh)

Biometaani tooraine Toodetud biometaani  kasutusvaldkond
jaanuar 3641 3641 reoveesete transpordisektor
  5764 5764 loomne sõnnik transpordisektor
  410 410 biomass transpordisektor
  395 395 biojäätmed transpordisektor
  2476 2476 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
veebruar 3393 3393 reoveesete transpordisektor
  5415 5415 loomne sõnnik transpordisektor
  278 278 biomass transpordisektor
  559 559 biojäätmed transpordisektor
  1990 1990 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
märts 3674 3674 reoveesete transpordisektor
  5619 5619 loomne sõnnik transpordisektor
  278 278 biomass transpordisektor
  1384 1384 biojäätmed transpordisektor
  2151 2151 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
aprill 3418 3418 reoveesete transpordisektor
  5399 5399 loomne sõnnik transpordisektor
  345 345 biomass transpordisektor
  1397 1397 biojäätmed transpordisektor
  2570 2570 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
mai 3140 3140 reoveesete transpordisektor
  4313 4313 loomne sõnnik transpordisektor
  328 328 biomass transpordisektor
  3533 3533 biojäätmed transpordisektor
  4132 4132 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor

 

Väljastatud päritolutunnistused 2021

Tootmisperiood Väljastatud päritolutunnistused (tk)

Toodetud biometaani kogus (MWh)

Biometaani tooraine Toodetud biometaani  kasutusvaldkond
jaanuar 5080 5080 reoveesete transpordisektor
  3578 3578 loomne sõnnik transpordisektor
  73 73 biomass transpordisektor
  429 429 biojäätmed transpordisektor
  1623 1623 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
veebruar 4710 4710 reoveesete transpordisektor
  3201 3201 loomne sõnnik transpordisektor
  262 262 biomass transpordisektor
  305 305 biojäätmed transpordisektor
  1822 1822 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
märts 5370 5370 reoveesete transpordisektor
  3513 3513 loomne sõnnik transpordisektor
  584 584 biomass transpordisektor
  234 234 biojäätmed transpordisektor
  1766 1766 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
aprill 5447 5447 reoveesete transpordisektor
  3941 3941 loomne sõnnik transpordisektor
  398 398 biomass transpordisektor
  375 375 biojäätmed transpordisektor
  1885 1885 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
mai 5402 5402 reoveesete transpordisektor
  5152 5152 loomne sõnnik transpordisektor
  404 404 biomass transpordisektor
  421 421 biojäätmed transpordisektor
  2433 2433 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
juuni 5228 5228 reoveesete transpordisektor
  5812 5812 loomne sõnnik transpordisektor
  343 343 biomass transpordisektor
  514 514 biojäätmed transpordisektor
  2155 2155 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
juuli 5484 5484 reoveesete transpordisektor
  6267 6267 loomne sõnnik transpordisektor
  471 471 biomass transpordisektor
  526 526 biojäätmed transpordisektor
  2004 2004 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
august 4634 4634 reoveesete transpordisektor
  6097 6097 loomne sõnnik transpordisektor
  608 608 biomass transpordisektor
  502 502 biojäätmed transpordisektor
  2293 2293 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
september 3143 3143 reoveesete transpordisektor
  6108 6108 loomne sõnnik transpordisektor
  401 401 biomass transpordisektor
  569 569 biojäätmed transpordisektor
  2441 2441 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
oktoober 3766 3766 reoveesete transpordisektor
  6044 6044 loomne sõnnik transpordisektor
  394 394 biomass transpordisektor
  827 827 biojäätmed transpordisektor
  2344 2344 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
november 3451 3451 reoveesete transpordisektor
  5546 5546 loomne sõnnik transpordisektor
  507 507 biomass transpordisektor
  448 448 biojäätmed transpordisektor
  2152 2152 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
detsember 3852 3852 reoveesete transpordisektor
  5822 5822 loomne sõnnik transpordisektor
  384 384 biomass transpordisektor
  747 747 biojäätmed transpordisektor
  2060 2060 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor

 

Väljastatud päritolutunnistused 2020

Tootmisperiood Väljastatud päritolutunnistused (tk)

Toodetud biometaani kogus (MWh)

Biometaani tooraine Toodetud biometaani  kasutusvaldkond
jaanuar 4951 4951 reoveesete transpordisektor
  1169 1169 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
veebruar 4388 4388 reoveesete transpordisektor
  1072 1072 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
märts 5212 5212 reoveesete transpordisektor
  1106 1106 loomne sõnnik, biomass ja toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
aprill 5224 5224 reoveesete transpordisektor
  1110 1110 loomne sõnnik, biomass ja toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
mai 4832 4832 reoveesete transpordisektor
  1075 1075 loomne sõnnik, biojäätmed ja toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
juuni 4302 4302 reoveesete transpordisektor
  1095 1095 loomne sõnnik, biomass, biojäätmed ja toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
juuli 3457 3457 reoveesete transpordisektor
  2881 2881 loomne sõnnik transpordisektor
  102 102 biomass transpordisektor
  645 645 biojäätmed transpordisektor
  1080 1080 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
august 3605 3605 reoveesete transpordisektor
  3805 3805 loomne sõnnik transpordisektor
  165 165 biomass transpordisektor
  495 495 biojäätmed transpordisektor
  1339 1339 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
september 3273 3273 reoveesete transpordisektor
  4266 4266 loomne sõnnik transpordisektor
  300 300 biomass transpordisektor
  671 671 biojäätmed transpordisektor
  1799 1799 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
oktoober 4914 4914 reoveesete transpordisektor
  4326 4326 loomne sõnnik transpordisektor
  271 271 biomass transpordisektor
  655 655 biojäätmed transpordisektor
  1796 1796 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
november 4736 4736 reoveesete transpordisektor
  3572 3572 loomne sõnnik transpordisektor
  152 152 biomass transpordisektor
  352 352 biojäätmed transpordisektor
  1924 1924 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
detsember 5290 5290 reoveesete transpordisektor
  3509 3509 loomne sõnnik transpordisektor
  144 144 biomass transpordisektor
  590 590 biojäätmed transpordisektor
  1758 1758 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
kokku 97 408 97 408   transpordisektor

 

Väljastatud päritolutunnistused 2019

Tootmisperiood Väljastatud päritolutunnistused (tk) Toodetud biometaani kogus (MWh) Biometaani tooraine Toodetud biometaani kasutusvaldkond
jaanuar 5095 5095 reoveesete transpordisektor
  730 730 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
veebruar 2903 2903 reoveesete transpordisektor
  659 659 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
märts 4924 4924 reoveesete transpordisektor
  856 856 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
aprill 5116 5116 reoveesete transpordisektor
  900 900 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
mai 4571 4571 reoveesete transpordisektor
  1041 1041 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
juuni 2460 2460 reoveesete transpordisektor
  998 998 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
juuli 4061 4061 reoveesete transpordisektor
  1197 1197 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
august 2958 2958 reoveesete transpordisektor
  1194 1194 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
september 4431 4431 reoveesete transpordisektor
  1195 1195 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
oktoober 4649 4649 reoveesete transpordisektor
  1231 1231 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
november 4921 4921 reoveesete transpordisektor
  1173 1173 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
detsember 4745 4745 reoveesete transpordisektor
  1072 1072 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
kokku 63 080 63 080   transpordisektor

 

2018. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 39 993 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 35 865 MWh reoveesettest ning 4128 MWh sõnnikust ja biomassist toodetud biometaani eest. Väljastatud 39 993 päritolutunnistust tarbiti ära transpordisektoris.

2019. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 63 080 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 50 834 MWh reoveesettest ning 12 246 MWh sõnnikust ja biomassist toodetud biometaani eest.

2020. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 97 408 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 54 184 MWh reoveesettest ning 43 224 MWh loomsest sõnnikust, biomassist, biojäätmetest ja toiduainetööstuse jääkidest toodetud biometaani eest.

2021. aastal toodeti Eestis 152 352 (MWh) biometaani, millest 55 567 MWh toodeti reoveesetetest, 61 081 MWh loomsest sõnnikust, 24 978 MWh toiduainetööstuse jääkidest, 5897 MWh biojäätmetest ja 4829 MWh muust biomassist.

Väljastatud päritolutunnistused 2022

Tootmisperiood Väljastatud päritolutunnistused (tk)

Toodetud biometaani kogus (MWh)

Biometaani tooraine Toodetud biometaani  kasutusvaldkond
jaanuar 3641 3641 reoveesete transpordisektor
  5764 5764 loomne sõnnik transpordisektor
  410 410 biomass transpordisektor
  395 395 biojäätmed transpordisektor
  2476 2476 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
veebruar 3393 3393 reoveesete transpordisektor
  5415 5415 loomne sõnnik transpordisektor
  278 278 biomass transpordisektor
  559 559 biojäätmed transpordisektor
  1990 1990 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
märts 3674 3674 reoveesete transpordisektor
  5619 5619 loomne sõnnik transpordisektor
  278 278 biomass transpordisektor
  1384 1384 biojäätmed transpordisektor
  2151 2151 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
aprill 3418 3418 reoveesete transpordisektor
  5399 5399 loomne sõnnik transpordisektor
  345 345 biomass transpordisektor
  1397 1397 biojäätmed transpordisektor
  2570 2570 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
mai 3140 3140 reoveesete transpordisektor
  4313 4313 loomne sõnnik transpordisektor
  328 328 biomass transpordisektor
  3533 3533 biojäätmed transpordisektor
  4132 4132 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor

 

Väljastatud päritolutunnistused 2021

Tootmisperiood Väljastatud päritolutunnistused (tk)

Toodetud biometaani kogus (MWh)

Biometaani tooraine Toodetud biometaani  kasutusvaldkond
jaanuar 5080 5080 reoveesete transpordisektor
  3578 3578 loomne sõnnik transpordisektor
  73 73 biomass transpordisektor
  429 429 biojäätmed transpordisektor
  1623 1623 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
veebruar 4710 4710 reoveesete transpordisektor
  3201 3201 loomne sõnnik transpordisektor
  262 262 biomass transpordisektor
  305 305 biojäätmed transpordisektor
  1822 1822 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
märts 5370 5370 reoveesete transpordisektor
  3513 3513 loomne sõnnik transpordisektor
  584 584 biomass transpordisektor
  234 234 biojäätmed transpordisektor
  1766 1766 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
aprill 5447 5447 reoveesete transpordisektor
  3941 3941 loomne sõnnik transpordisektor
  398 398 biomass transpordisektor
  375 375 biojäätmed transpordisektor
  1885 1885 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
mai 5402 5402 reoveesete transpordisektor
  5152 5152 loomne sõnnik transpordisektor
  404 404 biomass transpordisektor
  421 421 biojäätmed transpordisektor
  2433 2433 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
juuni 5228 5228 reoveesete transpordisektor
  5812 5812 loomne sõnnik transpordisektor
  343 343 biomass transpordisektor
  514 514 biojäätmed transpordisektor
  2155 2155 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
juuli 5484 5484 reoveesete transpordisektor
  6267 6267 loomne sõnnik transpordisektor
  471 471 biomass transpordisektor
  526 526 biojäätmed transpordisektor
  2004 2004 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
august 4634 4634 reoveesete transpordisektor
  6097 6097 loomne sõnnik transpordisektor
  608 608 biomass transpordisektor
  502 502 biojäätmed transpordisektor
  2293 2293 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
september 3143 3143 reoveesete transpordisektor
  6108 6108 loomne sõnnik transpordisektor
  401 401 biomass transpordisektor
  569 569 biojäätmed transpordisektor
  2441 2441 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
oktoober 3766 3766 reoveesete transpordisektor
  6044 6044 loomne sõnnik transpordisektor
  394 394 biomass transpordisektor
  827 827 biojäätmed transpordisektor
  2344 2344 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
november 3451 3451 reoveesete transpordisektor
  5546 5546 loomne sõnnik transpordisektor
  507 507 biomass transpordisektor
  448 448 biojäätmed transpordisektor
  2152 2152 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
detsember 3852 3852 reoveesete transpordisektor
  5822 5822 loomne sõnnik transpordisektor
  384 384 biomass transpordisektor
  747 747 biojäätmed transpordisektor
  2060 2060 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor

 

Väljastatud päritolutunnistused 2020

Tootmisperiood Väljastatud päritolutunnistused (tk)

Toodetud biometaani kogus (MWh)

Biometaani tooraine Toodetud biometaani  kasutusvaldkond
jaanuar 4951 4951 reoveesete transpordisektor
  1169 1169 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
veebruar 4388 4388 reoveesete transpordisektor
  1072 1072 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
märts 5212 5212 reoveesete transpordisektor
  1106 1106 loomne sõnnik, biomass ja toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
aprill 5224 5224 reoveesete transpordisektor
  1110 1110 loomne sõnnik, biomass ja toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
mai 4832 4832 reoveesete transpordisektor
  1075 1075 loomne sõnnik, biojäätmed ja toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
juuni 4302 4302 reoveesete transpordisektor
  1095 1095 loomne sõnnik, biomass, biojäätmed ja toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
juuli 3457 3457 reoveesete transpordisektor
  2881 2881 loomne sõnnik transpordisektor
  102 102 biomass transpordisektor
  645 645 biojäätmed transpordisektor
  1080 1080 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
august 3605 3605 reoveesete transpordisektor
  3805 3805 loomne sõnnik transpordisektor
  165 165 biomass transpordisektor
  495 495 biojäätmed transpordisektor
  1339 1339 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
september 3273 3273 reoveesete transpordisektor
  4266 4266 loomne sõnnik transpordisektor
  300 300 biomass transpordisektor
  671 671 biojäätmed transpordisektor
  1799 1799 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
oktoober 4914 4914 reoveesete transpordisektor
  4326 4326 loomne sõnnik transpordisektor
  271 271 biomass transpordisektor
  655 655 biojäätmed transpordisektor
  1796 1796 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
november 4736 4736 reoveesete transpordisektor
  3572 3572 loomne sõnnik transpordisektor
  152 152 biomass transpordisektor
  352 352 biojäätmed transpordisektor
  1924 1924 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
detsember 5290 5290 reoveesete transpordisektor
  3509 3509 loomne sõnnik transpordisektor
  144 144 biomass transpordisektor
  590 590 biojäätmed transpordisektor
  1758 1758 toiduainetööstuse jäägid transpordisektor
kokku 97 408 97 408   transpordisektor

 

Väljastatud päritolutunnistused 2019

Tootmisperiood Väljastatud päritolutunnistused (tk) Toodetud biometaani kogus (MWh) Biometaani tooraine Toodetud biometaani kasutusvaldkond
jaanuar 5095 5095 reoveesete transpordisektor
  730 730 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
veebruar 2903 2903 reoveesete transpordisektor
  659 659 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
märts 4924 4924 reoveesete transpordisektor
  856 856 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
aprill 5116 5116 reoveesete transpordisektor
  900 900 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
mai 4571 4571 reoveesete transpordisektor
  1041 1041 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
juuni 2460 2460 reoveesete transpordisektor
  998 998 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
juuli 4061 4061 reoveesete transpordisektor
  1197 1197 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
august 2958 2958 reoveesete transpordisektor
  1194 1194 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
september 4431 4431 reoveesete transpordisektor
  1195 1195 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
oktoober 4649 4649 reoveesete transpordisektor
  1231 1231 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
november 4921 4921 reoveesete transpordisektor
  1173 1173 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
detsember 4745 4745 reoveesete transpordisektor
  1072 1072 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
kokku 63 080 63 080   transpordisektor